Acasă

Corul de copii SONORIS  al Liceului de Arte "Bălașa Doamna" din Târgoviște se alătură din nou, proiectelor muzicale Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică din România, inițiat în 2011 de reputatul dirijor Ion Marin și derulat alături de membri ai Corului Național de Cameră Madrigal – Marin Constantin. După 9 ani de activitate, Programul Național Cantus Mundi a adunat sub umbrela sa peste 1.600 de coruri. Peste 57.085 de copii, alături de dirijorii lor, participă la promovarea cântului coral pe întreg cuprinsul țării, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe, atât de necesare pentru revitalizarea societății noastre.

De această dată, A Whole New World reprezintă o nouă provocare pentru continuarea activităților artistice, departe de scenă, dar încrezători într-o revenire cât mai rapidă la concertele cu public.

Se cuvine să aducem mulțumiri și felicitări elevilor Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște care s-au implicat în acest proiect: Sariana PETREA, Alexandra DOBRE, Yasmina MILITARU, Maria NEAGU, Dasiana BADEA, Sara BĂRBUȚĂ, Oana GHIMPU, Ana Maria DIMACHE, Alexia VULPE, coordonați de dna profesor Maria IANCU, părinților pentru susținere și implicare, dar și echipei Cantus Mundi și Corului Madrigal pentru suportul extraordinar oferit elevilor în această perioadă dificilă.

Vă prețuim și suntem recunoscători!

Puteți vedea aici rezultatul!

Descară de aici programarea pentru etapa a II-a de admitere în clasa a V-a și pentru examenul de diferențe.

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor

Olimpiada Națională de Interpretare vocală, Instrumentală și studii teoretice muzicale, faza zonală,  se desfășoară la Târgoviște în data de 7 maritie 2020.

Descarcă componența comisiilor.

Descarcă statistica pe instrumente.

Descarcă rezultatele finale.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, în perioada 26 august - 7 septembrie 2020 vor avea loc examenele de diferență, în vederea transferului la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.

Pentru a vă înscrie la aceste examene de diferență trebuie să depuneți la secretariatul Liceului o cerere cel târziu până la data de 23 august 2020. Programarea examenelor va fi stabilită în ședința Consiliului de administrație din data de 24 august și vor fi afișate în aceeași zi, pe pagina de internet a instituției.