Acasă

Rezultatele examenului de diferențe - august 2023

Rezultate arte

Rezultate muzică

 

 

Examenele se vor desfășura în perioada 21-31.08.2023, conform următoarelor grafice:

specializarea muzică

specializarea arte plastice și arhitectură.

Posturi vacante pentru acordarea în regim de plata cu ora

 

Descărcați de aici lista posturilor vacante pentru anul școlar 2023 - 2024.

Documentele necesare sunt prevăzute în cererea de încadrare în regim de plata cu ora elaborată de Ministerul Educației (disponibilă aici).

Cereri specifice:

- discipline care se predau pe clase;

- discipline care se predau pe grupe;

- discipline care se predau individual

Important: lista este în curs de actualizare.

Programarea interviurilor pentru data de 25 august 2023 poate fi descărcată de aici.

Rezultatele interviurilor din data de 25 august 2023 în vederea ocupării posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate din cadrul Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște pot fi descărcate de aici.

 

Președinte comisie,

Director,

Pr. prof. Marian DOBRESCU

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor