Acasă

Grafic pregătire preșcolari în vederea admiterii în clasa pregătitoare

 

Săptămâna 06.03.2023-08.03.2023

 

Data

Ora

Sala

Profesor

Cod elev

06.03.2023

16.25

18

Sălişteanu Ana

1364

1447

1522

1545

1552

1572

06.03.2023

16.25

9

Iancu Maria

1305

1309

1331

1332

1342

1573

06.03.2023

16.25

6

Gheoghe Ana

1269

1274

1276

1281

1291

1614

06.03.2023

16.25

7

Preda Oana

915

988

1001

1050

1247

1248

1615

06.03.2023

16.25

1

Socaciu Carmen

747

751

757

824

832

06.03.2023

16.25

19

Bondu Alexandru

694

698

702

705

743

06.03.2023

17.15

6

Mileşan Valentina

622

629

633

663

666

07.03.2023

16.25

6

Ristea Monica

604

607

608

617

620

1614

1615

07.03.2023

16.25

7

Gropescu Justin

601

602

1522

1545

1552

1572

07.03.2023

17.15

7

Gropescu Justin

1331

1332

1342

1364

1447

1573

08.03.2023

16.25

6

Mătiţă Mihaela

1364

1447

1522

1545

1552

1572

1615

08.03.2023

17.15

7

Geantă Mirela

1305

1309

1331

1332

1342

1573

1614

 

Rezultate interviu

Puteți descărca de aici rezultatele obținute de candidați la proba de interviu. Menționăm că rezultatele sunt anonimizate, codul fiind numărul de înregistrare a dosarului pentru acordarea de ore în regim PCO.

 

Desfășurarea interviului pentru acordarea orelor în regim PCO

Precizări:

Interviul se susține de către toți solicitanții care nu sunt titulari ai Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște.

De asemenea, interviul se va susține pentru fiecare disciplină solicitată. Sunt considerate aceeași disciplină muzica instrumentală funcție de instrument și instrument la alegere dacă instrumentul predat este același, precum și în cazul disciplinelor pian principal și corepetiție; în astfel de situații se va susține un singur interviu. Nota de la un interviu nu are impact asupra notei acordate la interviul pentru o altă disciplină.

Repartizarea sălilor pentru desfășurarea interviului este disponibilă aici.

Programarea pe ore va fi afișată la sediul unității cu cel puțin 30 de minute înainte de ora începerii interviului.

Rezultatele probei de interviu vor fi afișate în data de 25.08.2022, înainte de ora 12:00.

 Repartizarea candidaților pe săli

Documente pentru încadrarea în regim PCO:

Calendarul de mobilitate

Cerere acordare ore în regim PCO (Anexa la Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023, aprobată prin OME 5578/2021)

Cerere încadrare PCO discipline predate pe clase

Cerere încadrare PCO discipline predate pe gupe

Cerere încadrare PCO discipline predate individual

PO acordare ore în regim PCO

PO interviu

Fișă de evaluare la interviu

NB:

1. Cererea de acordare de ore în regim PCO va fi însoțită de documentele specificate în Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023 (aprobată prin OME 5578/2021), precum și de cererile atașate mai sus privind clasele/ grupele/ elevii solicitate/ solicitați pentru încadrarea în regim PCO în anul școlar 2022 - 2023). Dosarele incomplete vor fi respinse. Toate dosarele se depun în formă fizică.

2. Cererile se completează pentru fiecare disciplină în parte; documentele personale se depun o singură dată.

3. Termenul de depunere a solicitărilor și cel de desfășurare a interviului vor fi strict respectate. Nu se admit întârzieri în depunerea dosarelor.

4. Programarea interviului va fi publicată pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște în decurs de cel mult 90 de minute de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, anonimizat. Codul afișat va fi numărul cererii de acordare de ore în regim PCO. Interviul se desfășoară, conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 - 2023, aprobată prin OME 5578/2021, numai cu participarea fizică a solicitanților.

5. Interviul se va susține pentru fiecare disciplină solicitată. Sunt considerate aceeași disciplină muzica instrumentală funcție de instrument și instrument la alegere dacă instrumentul predat este același, precum și în cazul disciplinelor pian principal și corepetiție; în astfel de situații se va susține un singur interviu. Nota de la un interviu nu are impact asupra notei acordate la interviul pentru o altă disciplină.

Etapa a II-a a testării aptitudinilor în vederea admiterii în clasele pregătitoare și a V-a sunt organizate în perioada 22 - 24 august. Tot în această perioadă se desfășoară și sesiunea de diferențe în vederea transferului, fie de la alte unități de învățământ către Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, fie în vederea schimbării specializării/ instrumentului.

Menționăm că perioada de înscriere la cele două tipuri de examinare s-a încheiat în data de 18 august 2022.

Puteți vedea graficul pentru fiecare tip de testare/ examen în adresele de mai jos:

Precizăm că nici la testarea aptitudinilor, nici la examenele de diferență nu se admite contestarea notelor obținute, pentru examinările desfășurate oral sau practic.

 

Comisia de organizare a examenelor

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor