Acasă

 

Rezultatele testării aptitudinilor (etapa a II-a).

 

Documente

admitere clasa pregătitoare

Metodologie înscriere

Calendar înscriere

Documente Anexe

Ordin privind aprobarea înscrierii în clasa pregătitoare

 

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE

ORGANIZEAZĂ

 TESTAREA APTITUDINILOR

ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN

CLASA PREGĂTITOARE

 

Rezultatele testării aptitudinilor în vederea admiterii în clasa pregătitoare

 Descarcă programarea testării

       Pentru anul școlar 2021 -2022, oferta educațională a Liceului de Arte ,,Bălașa Doamna”, din Târgoviște, la nivelul clasei pregătitoare, profil vocațional, specializarea Muzică, este de 44 de locuri (2 clase a câte 22 de elevi).

Repartizarea locurilor, în funcție de instrument, este următoarea:

     Pian – 19 locuri

    Vioară – 18 locuri

    Chitară -3 locuri

    Violoncel – 3 locuri

    Percuție – 1 loc

      Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” organizează admiterea în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021 – 2022, în două etape:

1.Evaluarea aptitudinilor muzicale.

2.Înscrierea elevilor admiși în clasa pregătitoare, conform metodologiei în vigoare.

 

1.Evaluarea aptitudinilor muzicale constă în trei probe specifice: auz muzical, simț ritmic, memorie muzicală.

            Înscrierea pentru susținerea probelor se realizează în perioada 8.02.2021 – 10.03.2021, la secretariatul unității de învățământ, zilnic, între orele 8 - 14.

             Documente necesare înscrierii:

 • cerere–tip eliberată de secretariatul unității școlare;
 • copie certificat de naștere copil;
 • copie carte identitate ambii părinți;
 • copie hotărâre de divorț, dacă este cazul;
 • copie a actului de deces al celuilalt părinte, în cazul copiilor orfani;
 • procură notarială în care să fie menționat acordul explicit pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare la Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște sau orice instituție de învățământ stabilește persoana împuternicită, dacă este cazul;
 • Toate documentele solicitate în copie vor fi prezente și în original, în vederea certificării. Niciun document original nu se reține în unitate, cu excepția cererii de înscriere.

            În vederea familiarizării viitorilor școlari cu arta muzicală, cu atmosfera de studiu, cu spațiul școlar și cu cadrele didactice care-l slujesc, se organizează cursuri

de inițiere, în perioada 22.02.2021 – 10.03.2021, zilnic, între orele 16 – 18, conform unei programări ce va fi afișată la avizierul unității școlare.

            Testarea aptitudinilor muzicale va avea loc vineri, 12.03.2021, începând cu ora 10, conform unei programări ce va fi afișată, de asemenea, la avizierul unității școlare.

            NOTĂ: Participarea la cursurile de pregătire nu condiționează rezultatul testului de aptitudini.

 

           În urma susținerii testului de aptitudini, elevii declarați admiși vor depune la secretariatul liceului documentele necesare înscrierii în clasa pregătitoare (pasul 2).

           Revenim în curând cu detalii în legătură cu acest moment, cât și referitoare la admiterea în clasa a V-a.

COMITETUL NAȚIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂȚILOR PRIVIND VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19, înființat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020, are rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva COVID-19, pe următoarele tipuri de responsabilități:

 • informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg;
 • comunicare în situații de criză;
 • organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;
 • asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;
 • identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;
 • elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.

Mai multe informații aici...

Pentru buna desfășurare a admiterii la liceu, liceul nostru a pregătit, pentru specializările Arte plastice și Arhitectură, patru ghiduri de pregătire privire la modul de desfășurare al examenului de admitere.

Descarcă ghidul de pregătire - compoziție plastică

Descarcă ghidul de pregătire - desen perspectiv

Descarcă ghidul de pregătire - studiul după natură statică

Descarcă ghidul de pregătire - teoria culorilor