CONCURS NAŢIONAL DE

ARHITECTURĂ, ARTE PLASTICE

ŞI LITERATURĂ SCURTĂ

Ediţia a XVI-a

„Povestiri din Urbea mea: MATERIAL și IMATERIAL”

 

Adresat celor două niveluri de școlarizare – gimnazial și liceal, concursul „Povestiri din Urbe...” are ca grup țintă elevii din:

 • licee vocaţionale de artă şi arhitectură
 • școli de învățământ de masă
 • cluburi/cercuri/palate ale copiilor,  

care sunt încurajați să-și exprime în mod original viziunea despre artă, arhitectură și lume, recurgând la limbajul specific artelor vizuale și al literaturii. Participarea la concurs oferă tinerilor posibilitatea de a demonstra resurse de creativitate în plină dezvoltarea și abilități surprinzătoare de interpretare sau transfigurare artistică atât a realității, cât și a imaginarului. De aceea propunem o temă nouă la fiecare ediție, sperând să declanșăm interesul, curiozitatea, dorința de a manifesta ineditul în abordarea conceptului, prin documentare și reflecție și mai ales dorința de a participa, prin intermediul propriilor creații, la îmbogățirea universului de idei expuse prin orice formă de artă. Lucrările pot fi individuale, dar și colective.

În cazul celei de-a XVI-a ediții, lansăm o temă specifică lumii artelor: înnobilarea materiei brute prin asocierea unui mesaj artistic, capabil să trezească emoție și reacție.

Materialul utilizat este mijlocul de concretizare a ideii plastice. Comparațiile între vechi și nou, între concept și concret, ne determină la observație și documentare, ne incită la inovație, pornind de la nevoia de a construi și idealul de a conferi edificiilor personalitate, în funcție de materialele folosite: CĂRĂMIDĂ, STICLĂ, METAL. Acestea sunt cuvintele-cheie, ce constituie puncte de pornire în abordarea temei din acest an, elemente ce sunt utilizate deopotrivă în realizarea și înfrumusețarea construcțiilor.

Materialele, deși dure și solide, pot crea iluzia spațiului deschis și vast; deși reduse volumetric, pot asigura rezistența maximă; deși friabile, pot reține căldura optimă, necesară vieții. Scopul, cantitatea, sau modul de îmbinare a lor intră în calculul și în frământarea arhitectului creator de NOU pentru a justifica utilitatea și eficiența, pentru a asigura durabilitatea, pentru a garanta valoarea noului chiar când acesta va fi devenit vechi.

Această a XVI-a ediție a concursului provoacă la a da valoare inventivității și ideilor imateriale, prin transpunerea plastică sub forma lucrărilor de arte vizuale și arhitectură. Este primul pas în procesul de transformare a creației în materie palpabilă, în realitate.

 

 1. REGULAMENT SECŢIUNILE DE ARHITECTURĂ ŞI

ARTE VIZUALE

 1. Se poate participa cu lucrări de arhitectură, design ambiental și scenografie, lucrări de design vestimentar, lucrări de artă plastică şi artă decorativă, de artă textilă, de artă fotografică sau film, etc.
 2. Înscrierea lucrărilor în concurs se va face pe baza unei selecții la nivel de județ, constând într-o jurizare de etapă, realizată de profesori de specialitate, cu scopul desemnării lucrărilor calificate pentru nivelul național al concursului. Pentru fiecare secțiune din concurs și pentru fiecare categorie de vârstă (V-VI, VII-VIII, IX-X și XI-XII) se vor selecta cel mult câte 70 de lucrări.
 3. Tehnicile folosite pot fi variate şi se referă la:  
  • desen în creion, tuș, peniță, pastel, cărbune, etc.
  • acuarelă, tempera, acrylic, ulei;
  • fotografie, fotomontaj sau videomontaj pe suport electronic;
  • altele (design vestimentar, colaj, machete, mixt, pop-up, textile, ș.a.).
 4. Lucrările vor fi încadrate pe mai multe secţiuni:ARHITECTURĂ, GRAFICĂ, PICTURĂ, ARTA DECORATIVA, MODĂ, FOTO-VIDEO, ALTELE (MIXT), pe grupe de vârstă;
 5. Pentru primele cinci secțiuni, formatul și dimensiunea lucrărilor sunt la alegerea fiecărui concurent, cu recomandarea ca suprafața de lucru să fie echivalenta formatului A3 (pentru gimnaziu) și A2 pentru liceu;
 6. Participanții vor avea în vedere pregătirea lucrărilor pentru panotare în scopul jurizării și al organizării expoziției finale, fiind de datoria autorilor să confere creațiilor o prezentare de calitate;
 7. Fiecare lucrare va avea OBLIGATORIUînscrise citeţ pe verso (sau atașat, în funcție de tipul de creație) următoarele informații: numele şi prenumele autorului, clasa, secțiunea de concurs la care participă, denumirea şi adresa şcolii/clubului, numele profesorului îndrumător, telefon sau adresa e-mail pentru contact, şi, dacă este cazul, un scurt text, un motto, sau orice explicaţie care ar ajuta la înţelegerea mai clară a mesajului transmis de autor. Lucrările care nu îndeplinesc această cerință vor fi descalificate;
 8. Fotografia va fi executată pe format minim A4 (hârtie sau carton); excepție pot avea format mai mic (A5) în cazul unei „colecții foto” formată din cel puțin 3 imagini diferite. Se recomandă ca trimiterea fotografiilor/ prelucrărilor foto  să fie făcută și în format digital folosindu-se poșta electronică sau serviciul WeTransfer, cu transmiterea datelor de identificare cerute la punctul anterior;
 9. Lucrările video (Power-Point, film) vor fi imprimate pe suport electronic (DVD). Autorii se vor asigura că sunt transmise toate datele menționate pentru identificarea autorilor și asocierea corectă cu creațiile trimise);
 10. Toate lucrările din aceeași instituție vor fi trimise într-un singur colet și vor fi însoţite de acordul de parteneriatcompletat (Anexa 1), precum și de tabelul centralizator (Anexa 2) care va conţine numele şi prenumele autorilor, clasa, titlurile lucrărilor, secțiunea, numele profesorului îndrumător, telefon sau adresa e-mail pentru contact;
 11. Costurile expedierii lucrărilor vor fi suportate de concurenţi;
 12. La nivelul fiecărui județ, Inspectoratul Școlar Județean va stabili instituția organizatoare a etapei intermediare (județene), de preferat liceele de artă (acolo unde există), pentru centralizarea și jurizarea lucrărilor înscrise pentru fiecare secțiune. În acest sens, lucrările vor fi trimise până pe data de 26 februarie 2024 pe adresa instituției ce asigură jurizarea pentru etapa județeană, însoțite de tabelele centralizatoare. Juriul va fi desemnat de ISJ și va fi compus din profesori de specialitate (pentru secțiunile de arte vizuale, respectiv juriu cu competență privind evaluarea lucrărilor de la secțiunea literatură);
 13. Ulterior selecției,toate pachetele cu lucrările calificate pentru nivel național, vor fi expediate până la data de 22 martie 2024 data poştei, pe adresa instituției inițiatoare a concursului la nivel național:

       LICEUL DE ARTE BĂLAȘA DOAMNA”

Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60

Târgoviște / jud. Dâmbovița

Cod poștal 130078

 1. Coletul final va conține acordurile de parteneriat ale tuturor instituțiilor participante (Anexa 1) și tabelele/listele centralizatoare cu participanții la nivel de județ (pot fi utilizate listele inițiale, ale școlilor de proveniență - Anexa 2), respectiv tabelul/lista întocmită în urma selecției județene(Anexa 3), ce conține numai participanții ale căror lucrări au fost calificate pentru etapa națională.
 2. Lucrările intrate în concurs NU se returnează, ele rămân în patrimoniul instituției organizatoare/ inițiatoare şi pot fi prezentate în expoziții publice sau reproduse în diverse publicații, specificându-se numele autorului;

 

 1. REGULAMENT SECŢIUNEA DE LITERATURĂ
 2. Se poate participa cu lucrări de:
 • Proză scurtă (eseu, schiţă, povestire, reportaj, epistolă, fabulă, basm, etc);
 • poezie, (inclusiv acrostih, catren, etc);
 • cuvinte încrucişate,  benzi desenate sau alte forme de exprimare literară combinate sau nu cu artele vizuale (desen, fotografie).
 1. Textul scris trebuie să fie conţinut pe 1-3 pagini format A4 cu caractere Arial sau Times New Roman, dimensiunea 12, 14, spațiate la un rând.

El va fi semnat şi vor fi specificate clasa, vârsta autorului, adresa completă, telefon/ email de contact, școala/clubul şi numele profesorului îndrumător (dacă există) cu date de contact.

 1. c)   Lucrările vor fi expediate până la data de26 februarie 2024 pe adresa poștală sau de e-mail a instituției ce asigură jurizarea pentru etapa județeană. Ulterior jurizării județene, lucrările calificate la această secțiune vor fi trimise în format electronic, până pe data de22 martie 2024, la una dintre adresele: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., având ca subiect al corespondenței titlul: Concurs literatură „Povestiri din Urbea mea: MATERIAL și IMATERIAL” sau prin poştă la aceeași adresa la care sunt expediate lucrările de la arte vizuale.

Juriul pentru faza națională va fi compus din profesori de specialitate și profesori de limba și literatura română din instituția organizatoare, precum și arhitecți și scriitori locali.

 

Jurizarea se va desfășura separat, pentru fiecare categorie de vârstă și secțiune, la fel ca și acordarea premiilor.

 

Persoane de contact: prof. arh. Daniela RADU/ tel.0721-224143/  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

și prof. Monica TICĂ /tel.0746-558439/ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

                  Director,                                                                         Coordonatori proiect,

    Pr. Prof. Marian DOBRESCU                                           Prof. Arh. Daniela RADU

                                                                                                         Prof. Monica TICĂ

                                                                                                         Prof. Mihai DEFTU