Concursul Național de Interpretare W. A. Mozart

Ediția a XXVII-a

25 – 27 martie 2024

Târgoviște

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Pian

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Corzi

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Canto

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Corzi grave

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Instrumente de suflat din lemn

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Instrumente de suflat din alamă și percuție

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart - Muzică de cameră

Descărcați de aici rezultatele concursului Mozart Junior!

Descărcați de aici programarea candidaților (Mozart Junior)!

Descărcați de aici programarea candidaților (Concursul Național W. A. Mozart)!

Descărcați de aici componența juriului!

Concursul se desfășoară în data de 26.03.2024.

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Argument

La nivel local, viața culturală are un ritm lent, numărul evenimentelor artistice dedicate muzicii clasice fiind foarte mic; așadar, se resimte acut nevoia unei dinamizări a acestei dimensiuni, cu atât mai mult cu cât acest concurs este principalul eveniment la nivelul județului care promovează muzica clasică, respectiv care valorizează studiul acesteia.

Totodată, Concursul de interpretare Wolfgang Amadeus Mozart este proiectul care se întemeiază pe necesitatea de a dezvolta competențele artistice ale elevilor, în perspectiva construirii unui traseu educațional și profesional ce valorizează talentul și educarea acestuia, de a construi un stil propriu de interpretare, bazat pe documentarea în domeniul de referință, respectiv pe nevoia de a sprijini preocuparea cadrelor didactice pentru validarea metodelor de lucru cu elevii, a dezvoltării unui dialog între acestea, având ca premisă dorința de a realiza schimbul de concepții atât pe coordonata verticală (cadru didactic – elev, elev – cadru didactic), cât și pe coordonata orizontală (între cadre didactice, respectiv între elevi).

Cu o amplă tradiție în spațiul educațional și competițional de specialitate, tradiție ce implică și creșterea numărului participanților talentați din punct de vedere muzical de la un an la altul, concursul răspunde și nevoii de dezvoltare a capacității de apreciere a actului artistic, prin prisma celui care este parte integrantă a acestuia, respectiv a celui care cunoaște arta prin studiul personal.

 

 1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul se desfășoară pe 7 secțiuni:

 1. PIAN: clasele V – XII
 2. VIOARĂ: clasele V – XII
 3. CORZI GRAVE (chitară, contrabas, violă, violoncel): clasele V – XII
 4. INSTRUMENTE DE SUFLAT DIN LEMN (clarinet, fagot, flaut, oboi): clasele V – XII
 5. INSTRUMENTE DE ALAMĂ (corn, saxofon trompetă, trombon, tubă) și INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (marimbafon, tobe): clasele V – XII
 6. CANTO CLASIC: clasele IX – XII
 7. MUZICĂ DE CAMERĂ: clasele IX – XII

 

Nu se percepe taxă de participare. Nu sunt solicitate donații din partea participanților/ familiilor acestora.

 

 1. REPERTORIUL PENTRU CONCURS

PIAN

clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical
 2. o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

VIOARĂ

clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical
 2. o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

CORZI GRAVE (chitară, contrabas, violă, violoncel)

clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical.
 2. o lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

INSTRUMENTE DE SUFLAT DIN LEMN (clarinet, fagot, flaut, oboi)

clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical
 2. lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

INSTRUMENTE DE ALAMĂ (corn, saxofon, trompetă, trombon, tubă) clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical
 2. lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (marimbafon, tobe) clasele V – XII

 1. o lucrare din creația lui W. A. Mozart sau o lucrare din perioada clasicismului muzical
 2. lucrare din repertoriul preclasic, romantic, modern sau românesc diferită ca gen și formă.

 

CANTO CLASIC

 • Clasa a IX-a
 1. un lied din creația lui W. A. Mozart sau arie preclasică
 2. o piesa românească;

 

 • Clasa a X-a
 1. un lied din creația lui W. A. Mozart
 2. o arie preclasică
 3. o piesa românească;

 

 • Clasa a XI-a
 1. arie din creația lui W. A. Mozart
 2. o arie preclasică
 3. o piesa românească

 

 • Clasa a XII-a
 1. arie din creația lui W. A. Mozart
 2. o arie preclasica
 3. o piesa românească
 4. un Lied romantic

 

MUZICĂ DE CAMERĂ

clasele IX – XII

Sunt acceptate în concurs formații alcătuite din minim 2 instrumentiști, maxim 12 instrumentiști.

 1. o parte/ două părți dintr-o lucrare de W.A. Mozart
 2. o parte/ două părți dintr-o lucrare preclasică, romantică, modernă sau românească.

 

Notă:

Se acceptă și aranjamente/transcripții numai pentru secțiunile: corzi grave, instrumente de suflat din lemn, instrumente de suflat din alamă și instrumente de percuție, muzică de cameră.

Toți candidații vor fi prezenți în locul de desfășurare a concursului cu minimum 30 de minute înainte.

 

Durata maximă a repertoriului:

Clasele V – VIII:            10 minute

Clasele IX – XII:            20 minute

 

 • CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

 

ETAPA

PERIOADA

RESPONSABIL

Județeană

1 – 10.03.2024

Inspectoratul Școlar Județean

Națională

27 – 29.03.2024

 

 

 1. MEDIATIZAREA

 

Regulamentul concursului va fi publicat pe pagina de internet www.mozart.balasadoamna.ro, realizată special pentru vizibilitatea proiectului, pe pagina de internet a unității, www.balasadoamna.ro, pe paginile de socializare, inclusiv ale partenerilor, și va fi transmis tuturor unităților de învățământ pentru care există date de contact, precum și celor cu care vom intra în contact în perioada premergătoare organizării concursului, în vederea informării unui număr cât mai mare de posibili participanți. Cadrele didactice ale unității vor prezenta concursul și vor transmite informații în cadrul întâlnirilor prilejuite de alte concursuri sau în comunicări bilaterale. Informațiile vor fi transmise pe grupuri naționale de Whatsapp/ Telegram din care fac parte profesori ai unității.

Vor apărea articole și reportaje în cotidiene online precum www.damboviteanul.com, www.ripostapenet.ro, www.gazetadambovitei.ro, www.jurnaldedambovita.ro, dar și în presa cu caracter cultural (Observatorul Cultural), respectiv la posturi de radio locale (Minisat, Kiss FM Târgoviște, Puls FM) sau naționale (Radio România Muzical) ori la tv (Columna TV, MDI TV, TVR Cultural) în perioada de organizare sau în timpul desfășurării concursului propriu-zis, precum și după aceea.

De asemenea, vor fi organizate:

 • Concert de deschidere, susținut de orchestra liceului și de elevi premianți ai ediției precedente;
 • Trei concerte susținute de elevii unității care au obținut premiul I, pe nivele de școlarizare;
 • Gala laureaților ediției precedente.

 

 1. JURIZAREA

 

Juriul concursului va fi alcătuit, pentru fiecare secțiune, din trei membri, după cum urmează:

 • Un cadru didactic universitar în domeniu care predă instrumentul respectiv/ un instrument propus în cadrul secțiunii sau o personalitate recunoscută care interpretează la instrumentul respectiv/ un instrument propus în cadrul secțiunii;
 • Un profesor din mediul preuniversitar care predă instrumentul respectiv/ un instrument propus în cadrul secțiunii dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, care a îndrumat un elev la concursul Mozart și a obținut Trofeul sau Premiul I la cea mai înaltă clasă la care a existat concurent în cadrul ediției precedente;
 • Un profesor din Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște care predă instrumentul respectiv/ un instrument propus în cadrul secțiunii.

Pentru fiecare secțiune, există un secretar de secțiune, profesor din Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște care predă instrumentul respectiv/ un instrument propus în cadrul secțiunii. Rolul secretarului este de a centraliza punctajele acordate fiecărui elev de către fiecare membru pe fiecare criteriu de evaluare și de a calcula punctajele finale obținute de candidați.

Președintele de onoare al juriului este personalitate a mediului muzical.

Președintele executiv și secretarii concursului (directorii unității) nu au drept de notare.

Niciun membru al juriului nu notează concurenții de la clasa/ clasele pentru care are candidați în concurs, fiind înlocuit de secretarul secțiunii sau de președintele de onoare al juriului, dacă aceștia nu sunt în incompatibilitate. În situația în care toți membrii juriului secțiunii sunt în incompatibilitate, toți evaluează. Fiecare concurent este evaluat de minimum doi evaluatori; pentru situațiile de incompatibilitate a unuia sau a cel mult doi dintre membrii juriului secțiunii, unul dintre evaluatori poate fi secretarul secțiunii sau președintele de onoare al juriului.

 

 1. CERTIFICAREA:
 • Fiecare dintre membrii juriului notează evoluția candidaților pentru fiecare dintre piese cu puncte de la 1 la 100, iar la final consemnează media obținută de candidat. Punctajele și mediile acordate de fiecare membru al juriului sunt baza de calcul a punctajului final al fiecărui candidat, punctaj obținut prin media aritmetică a punctajelor individuale. Ierarhizarea candidaților se face în ordine descrescătoare. Diferența de punctaj dintre evaluatori nu poate fi mai mare de 10 puncte. Eventualele diferențe mai mari se soluționează prin consens.
 • Departajarea candidaților cu punctaje egale se realizează pe baza mediei punctajelor obținute la piesa din opera compozitorului W. A. Mozart. În situația în care această piesă nu există la unul dintre candidații cu punctaje egale, acesta trece în mod automat pe poziția următoare celui al cărui repertoriu respectă acest criteriu.
 • În caz de egalitate, după aplicarea criteriului anterior, departajarea se realizează în baza punctajului acordat la expresivitate.
 • Următorul criteriu de departajare este punctajul acordat la dificultatea repertoriului
 • Ultimul criteriu de departajare este punctajul acordat la fidelitate față de piesă.
 • Hotărârile juriului sunt definitive.

Componența juriului va fi anunțată cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data începerii concursului.

 

Important:

 1. Participanții care doresc să concureze pentru obținerea Trofeului Mozart, la punctul 1, vor interpreta obligatoriu o lucrare din creația compozitorului A. Mozart.
 2. Pentru secțiunea Muzică de cameră numărul minim de membri ai formației este 2, iar cel maxim este de 20.
 3. Câștigătorii Trofeului Mozart nu mai pot participa două ediții la aceeași secțiune, dar pot participa la o altă secțiune/ alte secțiuni.
 4. Se acordă câte un singur Premiu I/ al II – lea/ al III – lea pe fiecare an de studiu, pentru fiecare instrument, cu condiția întrunirii unui număr de minimum 97/ 94/ 90 de puncte (corespunzător Premiilor I/ al II – lea/ al III – lea). Se pot acorda maximum două mențiuni pe fiecare an de studiu, pentru fiecare instrument, cu condiția întrunirii unui număr de minimum 85 de puncte.
 5. Premiile neacordate nu se pot transfera de la o secțiune la alta, de la un instrument la altul sau de la o clasă la alta.
 6. Pentru Trofeul Mozart este obligatorie întrunirea punctajului maxim (100 de puncte).

 

 • PARTICIPAREA

Înscrierea la concurs se va desfășura în perioada 01.01 – 15.03.2024, ora 18:00, prin completarea chestionarului disponibil la adresa https://forms.gle/j7dz92rFyGsGZEVC8. Toate informațiile sunt obligatorii. Respectarea cerințelor formularului este obligatorie. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea informațiilor, care se vor regăsi în toate documentele concursului (programări, diplome, prezentări, rapoarte etc.). În cazul în care formularul este completat de mai multe ori pentru aceeași secțiune, ultima înscriere este luată în considerare. Eventualele corecturi se pot realiza cel mai târziu în termen de 24 de ore de la afișarea programării pe pagina dedicată concursului: www.mozart.balasadoamna.ro și pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, în secțiunea dedicată: http://balasadoamna.ro/concursuri/w-a-mozart.

Au dreptul să participe elevi din sistemul național de învățământ, cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, indiferent de școala de proveniență. Fiecare școală participantă organizează o selecție a elevilor. Se pot califica la etapa națională elevii clasați pe primele 6 locuri din același an de studiu de la același instrument, respectiv cel mult 6 formațiuni de muzică de cameră, cu condiția obținerii unui minim de 85 de puncte. Acordul de participare al directorului școlii, precum și al Consiliului artistic pentru elevii care studiază în școlile, liceele și colegiile de muzică/ arte, este obligatoriu.

Nu există secțiuni separate pentru elevii care provin din învățământul de artă și pentru cei din afara acestuia. Elevii care nu provin din clase de muzică pot participa la concurs pentru una dintre primele două clase imediat anterioare celei în care se află în anul școlar în curs (această opțiune va fi precizată la înscriere, prin selectarea clasei pentru care participă), cu următoarele excepții:

 • clasele a V-a și a VI-a pentru toate instrumentele pentru care studiul începe în clasa a V-a;
 • clasele a IX-a și a X-a pentru secțiunea Canto.

Pentru secțiunea muzică de cameră este obligatoriu ca toți elevii participanți să fie înscriși cel puțin în clasa a IX-a.

Un concurent poate participa la un singur instrument în cel mult trei secțiuni, inclusiv muzica de cameră. Elevii din învățământul de artă participă în mod obligatoriu pentru cel puțin unul dintre instrumente la clasa în care sunt înscriși. Dacă elevii din învățământul non-vocațional se înscriu la mai multe secțiuni, pentru cel puțin una dintre ele participă la clasa în care sunt înscriși.

Participarea este condiționată de prezentarea carnetului de elev vizat pe anul în curs, cu ștampilă aplicată pe fotografie, inclusiv pentru elevii care vor participa din partea Palatelor și Cluburilor copiilor. Pe pagina cu datele personale nu este permisă nicio modificare.

Organizatorii nu asigură cazarea participanților, dar poate facilita, la cerere, identificarea unor soluții adecvate (hotel, cămin pentru elevi/ studenți).

Organizatorii pun la dispoziția concurenților spații pentru repetiții, conform unei programări anunțate la sediul organizatorului și pe pagina dedicată concursului: www.mozart.balasadoamna.ro și pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, în secțiunea dedicată: http://balasadoamna.ro/concursuri/w-a-mozart cel mai târziu cu trei zile înainte de desfășurarea concursului.

Profesorii însoțitori și părinții elevilor participanți răspund de securitatea elevilor minori participanți pe întreaga durată a participării, inclusiv în incinta/ incintele unde se desfășoară concursul, având obligația de a depune toate diligențele ca aceștia să respecte regulamentul unității și al concursului, precum și programarea.

Câștigătorii Trofeului W. A. Mozart vor avea obligația de a susține un recital în cadrul ediției următoare a concursului. Obținerea Trofeului W. A. Mozart este condiționată de interpretarea unei piese de Mozart.

 

Regulamentul este disponibil:

 • la secretariatul liceului: tel: 0245211166;
 • e – mail dedicat: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • pe pagina dedicată concursului: mozart.balasadoamna.ro și pe pagina de internet a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște, în secțiunea dedicată: http://balasadoamna.ro/concursuri/w-a-mozart, precum și pe pagina de Facebook a unității, în cadrul evenimentului special creat.

 

Persoanele de contact:

 • pentru secțiunea pian: prof. Alexandru BONDU – tel.: 0722144411
 • pentru secțiunea vioară: prof. Andreea Ioana MIHAI – HRIOR – tel.: 0752636634
 • pentru secțiunea corzi grave: prof. Luchian Alexandru OLTEANU – tel.: 0766297573
 • pentru secțiunea instrumente de suflat din lemn: prof. Eduard Florentin BIDIREAN – tel.: 0725638555
 • pentru secțiunea instrumente de suflat din alamă și instrumente de percuție: prof. George Rareș HOȚESCU – tel.: 0726490212
 • pentru secțiunea canto: prof. dr. Mihaela MICUȚĂ – tel.: 0725793056
 • pentru secțiunea muzică de cameră: prof. Oana Roxana PREDA – tel.: 0771647632

 

Director,

Pr. prof. Marian DOBRESCU